Đầu đọc thẻ từ Access Control

600,000 490,000

Sản phẩm bao gồm: Đầu đọc + nguồn + 10 thẻ