Keypad NICE tiêu chuẩn và mở rộng

Keypad Nice

Loại tiêu chuẩn và loại mở rộng

– Đầy đủ thông tin, thông số
– Chú thích rõ ràng, rành mạch
– Không cần phải nhớ từng thông số như trước
– Đồ thị chạy thang như step
– Và nhiều tính năng khác nữa …

Hãy dùng và cảm nhận!

Giá: 900000-5000000

Tình trạng: Còn hàng